Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Koşulları

1-Mesafeli Satış Sözleşmesi
Mesafeli Satis Sözlesmesi
MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:
Ünvanı : Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş
Adres : Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:76 -35100 Bornova İzmir
Telefon : 0850 441 65 65
Mail : shop@kristalyaglari.com


1.2- ALICI:
Adı / Soyadi:
Adres:
E-Mail:
Telefon:
Tarih:

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.shop.kristayaglari.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün Cinsi ve Türü, Miktarı, Markası ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli http:// www.shop.kristayaglari.com
internet sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, http:// www.shop.kristayaglari.com sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.SATICI, http:// www.shop.kristayaglari.com sitesinde perakende satış yapılmakta olduğunu, toptan ve ticari satışlar için firma ile ayrıca irtibata geçilmesi gerektiğini bildirir.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


4.3- SATICI, sözleşme konusu ürünün siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.4- SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi vb. durumlar nedeni ile veya herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşme konusu ürünün tesliminden kaçınabilir. Bu durumda ALICI'nın göndermiş olduğu bedeli iade etmekle ve durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür.

4.5- Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir.

4.6- Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

4.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve tüm bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8-Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün bedelinin nakden 3 gün içinde SATICI'ya ödenmesi zorunludur.

4.9- Ürünlerden bozuk veya ALICI’ya teslimi sırasında son kullanma tarihi geçmiş olanlar SATICI'ya iade edilebilir, ancak bozuk olduğu iddia edilen ürünlerin son kullanma tarihine kadar SATICI’ya ulaştırılmış olması gerekir. Bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks veya email ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını şimdiden kabul etmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya ALICI elinde son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

MADDE 7- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır.

Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinin son fıkrası gereğince satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı ileri sürerek (tedarikçi Firmadan ürünün hiçbir şekilde tedarik edilememesi durumu) ,sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirmeyi taahhüt eder.

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

MADDE 8- YETKILI MAHKEME VE DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, SATICI'nın yerleşim yeri İZMİR Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İhtilaf halinde SATICI’nın ticari defter ve kayıtları tek taraflı delil olarak kabul edilecektir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.1.1. SATICI:
Ünvanı : Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş
Adres : Kazım Dirik Mah. Sanayi Cad. No:76 -35100 Bornova İzmir
Telefon : 0850 441 65 65
Mail : shop@kristalyaglari.comALICI :
Adı / Soyadı:
Adres:
E-Mail:
Telefon:
Tarih:


2-Ön Bilgilendirme Koşulları
a-Kargo ve Sipariş
Kargo ve Sipariş :

Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo firması tarafından www.shop.kristayaglari.com'da belirtilen gönderim süresi içinde anlaşmalı kargo firmalarına teslim edilen siparişler, Türkiye genelinde, en geç 7 iş günü içinde (bazı illerde süre değişebilir) adresinize ulaştırılır. Bazı bölgelerde şubelerin bulunmaması sebebiyle ürünler teslim alınmak üzere şubelerde bekletilir.

Taşıma Ücretleri:

Tüm siparişleriniz için kargo bedeli ücretsizdir.

İş Günü:

Online satış mağazamız üzerinden saat 16:00’dan sonra verilen siparişler ertesi gün; Cuma günleri saat 16:00’dan sonra ve hafta sonlarında verilen siparişler Pazartesi günü, resmi tatiller ve bayram günleri verilen siparişler ise takip eden ilk işi günü işleme konulur.

Gönderim Süresi:

Sadece stoklu ürünler siparişlerinde gönderim süresi iş günü olarak ortalama 2 iş günüdür. Stoksuz ürünlerde termin süresine bağlı olarak da süre uzayabilmektedir.
Bir sipariş ancak ödemesi yapıldıktan sonra onaylanır ve alınmış sayılır. Gönderim süresi, ödemenin hesabımıza geçtiği is gününden itibaren siparişin kargoya verilmesine kadar geçen süredir.

Ödeme:

www.shop.kristayaglari.com’da, alıcılara güvenli bir şekilde kredi kartı ile siparişlerini ödeme imkânı sunmuştur.
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nin kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.

ALICI kredi kartı ile ödeme yaparken ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki "Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişin gönderimi gecikirse ne olur?

Herhangi bir nedenle bir sipariş, önceden belirtilen süre içinde gönderilemiyorsa durum müşterinin www.shop.kristayaglari.com üyelik mail adresine e-mail ile bildirilir. Müşteri belirtilen ek gün kadar beklemeyi veya siparişi iptal etmeyi tercih edebilir. Siparişini iptal eden müşteriye ödemiş olduğu sipariş tutarı iş günü geçirilmeden iade edilir.

Siparişi yapan adreste bulunamazsa ne olur?

Kargo firması, teslimatı yapmak üzere geldiği gün adreste paketi teslim almaya yetkili kimseyi bulamazsa, kapıya paketin bölge sorumlusu şubeden alınması için bir not bırakır. 5 gün içinde şubeden alınmayan paketler www.shop.kristayaglari.com'a geri gönderilir. Kargo firmasının, çalışma sistemi gereği, ek ödeme yapılsa dahi, paketi ikinci kez adrese getirme servisi yoktur.

Kargo sorunları için nereye başvurabilirim?

Kargo ile ilgili sorunlarınızı (gecikme, hasar, eksik vs.), mutlaka Sipariş No belirterek shop@kristalyaglari.com adresine bildiriniz.
Kargo firmalarının adrese teslimat yapmadığı istisna bölgeler: Belde, Bucak, Köy ve Mevkiler, Askeri kurumlar (Orduevleri, Komutanlıklar vb.),Öğrenci Yurtları,
Öğrenciye gönderilen paketleri almayan bazı üniversiteler.
Adrese teslim edilemeyen paketler müşteriye en yakın kargo şubesinde bekletilir ve teslim alınmaları için kargo şubesinden müşteriye telefon edilir.

Kargo ve Teslimat Bilgileri:

Seçtiğiniz ürünlerin tamamı anlaşmalı olduğumuz kargo firmaları tarafından www.shop.kristayaglari.com garantisi ile size teslim edilecektir.
Kesinleşen siparişler kargo şirketleri aracılığı ile teslim edilmektedir. Bazı illerde teslimat süreleri farklı olup size belirtilen sürelerde teslim edilecektir.

Sevkiyat tarafınıza teslim edilmek üzereyken kargo yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olursunuz.
Kargo yetkilisi görevini yerine getirdikten sonra ortaya çıkabilecek hasar, kırık vb. durumlardan müşterinin sorumlu olduğunu unutmamalısınız.

b-Garanti ve İade
Garanti ve İade

Garanti:

Ürünler kapalı ambalajda dışarıdan belli olmayacak şekilde gönderilmektedir.
Kredi Kartınız 256bit şifreleme metodu ile işleme alınır ve kart numaralarınız kesinlikle bu sistemde tutulamaz.
Bu site aracılığı ile derlenen kullanıcılara ait bilgiler (e-posta, isim, soyad, doğum tarihi, fatura adresi, teslimat adresi vs.) hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

E-posta adresiniz hiçbir şekilde başka kuruluşlara dağıtılmayacak ve e-posta ile pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır. Girdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, diğer üyelere veya üçüncü kişilere açılmayacaktır.

İade Koşulları:

1. Ürün teslim alındığı gün İADE edilmelidir.

2. Kapağı açılmış ve kullanılmış ürünler ile bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma vesaire durumda olan ürünler iade kabul edilmez.

3. Ürünlerin gerçek renkleri ve renk tonları bilgisayar ortamında farklılıklar göstermektedir, bu sebeplerden dolayı ürün kusurlu veya ayıplı mal olarak sayılamaz, firmamız bu sebeplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

4. shop@kristalyaglari.com adresine iade işlemleriniz ile ilgili e-mail gönderebilirsiniz.

5. İade işleminde ürün ile birlikte size ulaşan ürün faturasının bütün nüshaları ve sipariş numarası, sipariş adi ve soyadı, iptal/iade nedenini içeren bir dilekçe ile tarafımıza iade talebinde bulunabilirsiniz.

6. Bildirim yapılmadan iade gelen ürün kabul edilmez, öncelikle tarafımıza bildirim yapılmalıdır. Hatalı ürün ve yanlış ürünlerde hiçbir kargo ücreti ödemeden Yurtiçi Kargo ile karşı ödemeli yollayabilirsiniz.

7. Ürün iadelerinde kargo gönderimlerini karşılayarak gönderim yapmanız gerekmektedir. Ödemesi yapılmamış gönderiler firmamız tarafından kabul edilmemektedir. Ürün iadesi yapılmadan bedel iadesi yapılmaz.
Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır. Kredi kartı ile alınmış ürünlerde satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit iadesi yapamaz.

c-Gizlilik Politikası
Gizlilik ve Güvenlik:

GÜVENLİ VE HIZLI SANAL SİTEMİZE HOŞGELDİNİZ...

Sitemizden yapacağınız tüm alışverişlerde yüksek güvenlik standartları kullanılmaktadır. 128 Bit SSL ve 3D Secure servisleri ile kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi riske atmadan sitemizden alışveriş yapabilirsiniz.

Kredi Kartı Güvenliği:

Sitemizden kredi kartıyla yapacağınız alışverişlerde güvenliğiniz için her zaman ileri teknolojileri ve servisleri kullanmaktayız. Kişisel bilgilerinizi ve kredi kartı bilgilerinizi girdiğiniz sayfalarda tarayıcınızda bir anahtar işareti çıkmaktadır. Bu işaret sitemizde işlem yaptığınız hiçbir bilginin üçüncü şahıslarca görünemeyeceğinin ve erişilemeyeceğinin garantisidir. Sitemizde kredi kartı bilgileriniz kaydedilmez ve saklanmaz. Sitemizden yaptığınız her alışverişte kart bilgilerinizi tekrar girmenizin nedeni budur.

3D Secure Nedir?

3D Secure sanal ortamda yapılan ticari işlemlerin güvenliğini sağlamak için geliştirilmiş bir kimlik doğrulama sistemidir. İnternetten yapılan kredi kartlı alışverişlerde şifreyle onaylama işlemi olarak da bilinir. Visa kredi kartları için yapılan uygulamaya "Verified by Visa", MasterCard için olanına ise "SecureCode" adi verilir.

3D Secure yöntemiyle yapılan alışverişlerin tamamlanabilmesi için kart sahibinin işlem esnasında kendi özel şifresiyle işlem yapması zorunludur. Sitemizde yapacağınız alışverişlerde kredi kartınızın bankasının 3D Secure sistemini desteklemesi durumunda ödemenizi 3D Secure yöntemiyle gerçekleştirebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
1)Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?
Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.
Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.
2) Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. kişisel verilerin toplanmasında hangi yöntemleri kullanıyor?
shop.kristalyaglari.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. tarafından işlenmektedir.
Shop.kristalyaglari.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile güvenli olarak saklayacaktır.
Shop.kristalyaglari.com günlük dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri tercihlerinizle ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar. Shop.kristalyaglari.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir.
3) Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. kişisel verileri hangi amaçlarla kullanıyor?
Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. , mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek.
Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:
• web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
4) Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. kişisel verilerinizi nasıl koruyor?
Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. ile paylaşılan kişisel veriler, Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. gözetimi ve kontrolü altındadır. Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş., yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.
5) Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.
Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. sorumlu değildir.
6) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;
a. a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. b) işlenmişse bilgi talep etme,
c. c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e. e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f. f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g. g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
7) Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?
KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş. ‘nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.
8) Verinin güncel ve doğru tutulduğundan nasıl emin olabilirim?
KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerimizin Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.’la doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
9) Ticaret ve Sanayi Kontuvarı T.A.Ş.’a kişisel verilerinizle ilgili soru sormak ister misiniz?
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@kristaloil.com e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.
}